Inför högstadiet

Höstterminen i sjuan är en omvälvande period för alla. Plötsligt skall ungdomarna klara mycket mer själva, ta mer ansvar och ofta finns inte samma vuxenkontakt i skolan som i tidigare stadier - och detta samtidigt som hormonerna börjar snurra i kroppen. För många ungdomar med ADHD, som tidigare klarat sig i skolan, börjar misslyckandena nu radas upp.

 

Vare sig man har en diagnos eller inte när man kommer till högstadiet, behöver det bli så rätt som möjligt från början.

Att respekten finns från bägge sidor, och förståelsen från skolans sida, det är det viktigaste. Att inte ha kunskap om barnens svårigheter är ett mindre problem, dem kan man skaffa sig under tiden. Tipsen som finns under "tips till föräldrar" och "tips till pedagoger" kommer jag inte att upprepa på den här sidan så läs gärna de sidorna också.

 

 

Det här har skolan gjort för att hjälpa vår dotter:

Överlämningsmöten - inte ett, utan tre - ordnades mellan de bägge skolorna. Första gången var alla med, sedan minskades det ned till de nyckelpersoner som skulle jobba med Mika i skolan. 

 

Att vara förberedd. Mika fick möjlighet att träffa sina lärare innan uppropet, hon fick möjlighet att titta på lektionssalar och ställa frågor innan uppropet, vilket gjorde det lättare att lyckas på uppropsdagen.

 

Alla barn med diagnoser som behöver stöd av specialpedagog går i samma klass. Det bad vi om och det tror jag gör att de får en styrka av varandra, inte känner sig så annorlunda.

 

En klassföreståndare som har kunskap/är intresserad av att lära sig mer om hur man jobbar med barn som har ADHD.

 

En klassföreståndare som har många ämnen i klassen och som därför tillbringar mycket tid i klassen och hinner se eleverna.

 

En resurspedagog som befinner sig i klassen som ett stöd för klassföreståndaren och som en trygghet för barnen.

 

Ett "hem"klassrum - där klassen har så många av sina lektioner som möjligt.

 

En "smartboard" i hemklassrummet som gör att informationen som skrivs på tavlan lätt kan skickas hem till föräldrarna och därmed slipper eleven det ofta tidsödande och energikrävande anteckningsarbetet. (Andra hjälpmedel finns också, kontakta närmaste datatek eller liknande för att få information av dem).

 

 

 

 

 

 

 

 

aduct.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.aduct.se