Blogg 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips till föräldrar

Genom att förändra saker hemma, både praktiskt men också i tankar och bemötande kan vi vuxna runt ett barn med ADD förminska svårigheterna. Barnet får det lättare och lyckas oftare.

 

Fasta rutiner

Ju fler fasta rutiner ett barn med ADD (och troligen alla andra barn också) har, så som läxtider, mattider, dusch-/baddagar och frukostrutiner, ju lättare fungerar vardagen för barnet och familjen. Rutinerna skall förstås kännas bra för barnet och när barnet är äldre kan man gemensamt bestämma rutinerna för veckan.

 

Förförståelse

För ett barn som blir orolig när det händer nya, oväntade saker blir det lättare om hon/han känner till när nya saker skall ske. Till exempel påminna "du kommer väl ihåg att du skall duscha ikväll" kan man påminna på morgonen för att öka förförståelsen och därmed göra barnet förberett på att det skall duscha på kvällen.

 

Var sak på sin plats

Att märka upp saker som finns i barnets sovrum gör det enklare att hålla ordning och städa i sitt rum. Att inte ha så många saker i rummet gör det också lättare att kunna hålla ordning på sitt rum. Städa undan saker och ta fram/byt leksaker ibland istället.

 

Lappar med uppmaningar

Att sätta upp lappar med text så som "borsta tänderna", "tvätta ansiktet" på badrumsspegeln gör att barnet själv kan göra saker utan att mamma eller pappa måste stå och påminnna vad som skall göras på morgonen när det kan vara bråttom och lite stressigt. När barnet är klart med tandborstningen läggs lappen i en liten box som står på handfatet. När alla lappar är borta från badrumsspegeln vet barnet att hon/han är klar i badrummet.

 

Gott om tid

Ge barnen chans att lyckas själv, var alltid ute i god tid!

 

Inget skäll

Det finns nästan aldrig anledning att skälla, för alla barn vill lyckas. Lyssna på barnet, ta reda på varför hon/han gör något som du blir arg över. För det mesta finns det alltid minst en anledning till misslyckandet.

 

Belöningsbollar

Att samla bollar, glaskulor, stenar eller något annat i en glasburk där man kan se hur duktig man varit är bra för självkänslan. Istälelt för att skälla så kan man ge beröm när barnet gjort något bra istället. Bestäm ett mål med glaskulorna. "När du samlat tio, 20, 100 så går köper vi en glass, går på bio, åker till havet etc".

 

Inte gå i klinch

Det finns bara några få saker som jag inte ruckar på. Mina barn måste ha hjälm när de cyklar, ha säkerhetsbälte när de åker bil och får inte röka är exempel på saker där jag inte ruckar på mitt nej. Det finns få saker som inte är förhandlingsbara och det finns egentligen ingen anledning att gå i klinch i onödan eftersom alla barn vill lyckas. Om min dotter till exemel inte vill duscha fast det är duschdag så får hon hellre duscha nästa morgon istället för att vi skall bråka.

 

Sök kunskap

Lär dig mer om funktionshindret, försök förstå vad som är svårt, lyssna på ditt barn.

 

Lovebombing

Barn med ADHD med eller utan hyperaktivitet får ofta höra negativa saker, sällan att "vad duktig du är", därför måste vi som vet att det är så vara duktiga på att tala om när de är duktiga, gödsla med snällhet, positivism och kärlek, det behöver våra barn. 

 

 

 

 

aduct.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.aduct.se